İki İnatçı Keçi Masalı Oku

İki İnatçı Keçi Masalı

Eğitici Masallar sitemizde İki İnatçı Keçi Hikayesi ve Masalı okuyorsunuz.

Bir varmış bir yokmuş, uzaklarda bir köyde iki inatçı keçi yaşarmış. Bu keçiler her gün sabahtan otlamaya başlarlar, akşama kadar dağ bayır gezerlermiş. Taze otları en tepelere çıkarak bulurlar, köyün berrak nehirlerinden su içerlermiş. Ama iki keçi de çok inatçıymış. Biri nehrin bir tarafındayken diğeri de öbür tarafta gezermiş. Birbirlerinin hareketlerini hep izlerler illa ki birbirlerine zıt gidecek bir hareket yaparlarmış.

Bir gün keçilerden biri diğer keçiden uzaklara gidip taze çiçekleri ve başka bir berrak nehri bulmaya karar vermiş. Başlamış nehrin bir ucundan yürümeye… Diğer inatçı keçi onu görünce hiç durur mu? O da ben daha taze otlar ve çiçekler bulurum diyerek yola koyulmuş.

Gittikçe gitmişler, iki keçi de birbirlerine inatla hiç durmaya niyetli değillermiş. Ben daha tepelere çıkacağım, nehrin en güzel yerini bulacağım diye diye dağların tepelerine doğru varmışlar. Nehrin doğduğu yere kadar gelen keçiler inatlarından vazgeçme niyetinde değillermiş.

Burada nehir öyle hızla akıyormuş ki, nehrin sularının önünde hiçbir şeyin durması mümkün değilmiş. Bu yüzden köylüler buraya dağdan kestikleri odunlardan küçük bir köprü yapmışlar. Keçinin biri köprünün bir ucunda diğeri de öbür ucunda dururken, bir süre sonra keçilerden biri köprüden karşıya geçip oradaki çimenlerden yemek istemiş. Köprünün başına gelince diğer inatçı keçi de köprüye yönelmiş. Ben de karşıya geçeceğim diye köprüden yürümeye başlamış.

Bir süre sonra daracık bu köprüde kafa kafaya gelmişler. İkisinin de geçmeye imkânı yokmuş. Birinin diğerine yol vermesi gerekiyormuş. Tabi bizim iki inatçı keçi birbirlerine hiç yol verirler mi? Başlamışlar tartışmaya…

Keçilerden biri önce ben karşıya geçmek için köprüye geldim, bu yüzden sen bana yol vereceksin demiş. Öbür inatçı keçi ise haydi oradan köprüye ilk ben geldim, sana yol vermem. Çekil ben geçeceğim demiş.

İkisi de birbirlerine yol vermeyince başlamışlar kavgaya… İkisi de geri geri çekilip bir anda birbirlerine doğru koşup boynuzlarını birbirlerine vurmuşlar. Boynuzlarını öyle güçlü tokuşturmuşlar ki, iki inatçı keçi de dengesini kaybedip köprüden aşağıya yuvarlanmışlar. Nehrin azgın sularına düştükten sonra çırpınmaya ve kurtulmaya çalışırken, ikisi de inatçılığın ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünüyorlarmış.

İki inatçı keçi de nehrin azgın sularına kapılıp giderken, kendi kendilerine keşke inat etmeseydim demişler ama artık çok geç olmuş.

egiticimasallar.com‘da İki İnatçı Keçi Masalı’nı okudunuz. Lütfen bizimle görüşlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayınız.

DMCA.com Protection Status

Bir Cevap Yazın

error: Content is protected !!